บริษัท บอนด์สตรีท จำกัด เตรียมเปิดให้บริการ Internet Data Center เร็วๆนี้
โดยระบบ Internet Data Center ของบริษัทจะเน้นการให้บริการทางด้าน Blockchain โดยเฉพาะ
และมุ่งเน้นระบบศูนย์ข้อมูลที่รองรับการพัฒนาระบบ Blockchain ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บริษัท เตรียมเปิดให้บริการในพื้นที่จังหวัดสมทุรปราการ เพื่อเป็นศูนย์กลางระบบโครงขายโทรคมนาคม และระบบเครือข่ายของเทคโนโลยี Blockchain

สนใจติดตามข่าวสารของบริษัทได้ทาง

Facebook https://www.facebook.com/bs.in.th

By admin