บริษัท บอนด์สตรีท จำกัด เปิดตัวที่ปรึกษาอาวุโส

บริษัท บอนด์สตรีท จำกัด ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเงินการลงทุน ได้เปิดตัวที่ปรึกษาอาวุโส โดยมี ม.ล. สุรมณ วรวรรณ คุณ พรพัฒน์ ชนารัตน์ และคุณ ธนันต์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน

ทั้งนี้บริษัท บอนด์สตรีท จำกัด มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลและเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อยื่นขอใบอนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท บอนด์สตรีท จำกัด มีความต้องการทีมงานฝีมือดี ที่มีความรู้ความสามารถในด้านบล็อกเซนและการเงินการธนาคารเข้ามาร่วมขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตและยิ่งใหญ่ในอนาคตอันใกล้

ท่านใดสนใจเข้าร่วมทีมหรือติดความความเคลื่อนไหวของบริษัทสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/bs.in.th
หรือสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ [email protected]

By admin