TURNKEY SOLUTION

BUILDING CONSTRUCTION

เราให้บริการก่อสร้างอาคารเหมืองขุดบิทคอยน์ ขนาดกลาง-ใหญ่
ด้วยขนาดที่สามารถรองรับเครื่องขุดบิทคอยน์ ได้ตั้งแต่ 500-100000 เครื่อง
การใช้พลังงานขั้นต่ำ 1MW – 50MW

PRODUCTION OPERATION AND MAINTENANCE (O&M)

บริการดูแลและบริหารจัดการพร้อมเงื่อนไขการรับประกัน Online+Onsite 
-ดูแลและเฝ้าระวังพร้อมแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ต 24/7 พร้อมรับประกัน 99.95%
-ดูแลและเฝ้าระวังพร้อมแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 24/7 พร้อมรับประกัน 99.80%
-ดูแลและเฝ้าระวังพร้อมแก้ไขปัญหาระบบระบายอากาศ 24/7 พร้อมรับประกัน 99.80%
-ดูแลและเฝ้าระวังพร้อมแก้ไขปัญหาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเครื่องขุดบิทคอยน์ 24/7 พร้อมรับประกัน 99.95%
-ดูแลและเฝ้าระวังพร้อมแก้ไขปัญหาเครื่องขุดบิทคอยน์(ที่ไม่มีผลกระทบกับเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต) ตลอด 24/7
-ดูแลบำรุงรักษาเครื่องขุดบิทคอยน์ตามแผนการบำรุงรักษา อื่นๆ

BUSINESS ADVISORY SERVICE
ให้คำปรึกษาออกแบบและก่อสร้างอาคารขุดบิทคอยน์    
– ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบลดค่าทำเนียมการขุดจาก 1-1.5% เหลือ 0%
– ให้คำปรึกษาในการรักษาความปลอดภัยของโครงการจากทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
– ให้คำปรึกษาในการเลือกขุดเหรียญทางเลือกอื่นๆ เพื่อเป็นตัวเลือกของการขุดในอนาคต
– ติดตามราคาบิทคอยน์และเหรียญประเภทเดียวกัน เพื่อนำเสนอทางเลือกในการขุด
– ติดตามความเคลื่อนไหวของระบบควบคุมเครื่องขุดบิทคอยน์และให้คำแนะนำในการอัพเกรดระบบเพื่อความคุ้มค่าสูงสุด
– ให้คำแนะนำในการเก็บรักษาบิทคอยน์ที่ปลอดภัยที่สุด – ให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายบิทคอยน์เพื่อบันทึกบัญชีเป็นทรัพย์สินบริษัท
– ให้คำแนะนำในการเพิ่มมูลค่าโครงการ และการต่อยอดจากโครงการขุดบิทคอยน์